For å kunne tilby deg et varmeanlegg som er tilpasset husets behov og din økonomi, er det smart å få en befaring av en av våre konsulenter.

Tilbudet baserer seg på innsamlet informasjon og gjennomført befaring, og det er avgjørende med god kvalitet på dette arbeidet.

Her er hva vi kartlegger på en befaring:

 • Overblikk over husets radiator- og/eller gulvvarmeanlegg
 • Inspeksjon i teknisk rom
  • Eksisterende varmekilde
  • Plassering av ny varmekilde og tilhørende utstyr
  • Hva som må til av endringer i røropplegget
 • Hva er bredden på minste døråpning til/fra teknisk rom (cm)
 • Størrelse på teknisk rom (ant m2)
 • Takhøyde i teknisk rom (cm)
 • Er det sluk i teknisk rom?
 • Er det utgang i samme etasjen som teknisk rom
 • Ytterveggen i etasjen med teknisk rom: 
  Hvilke materiale består ytterveggen av og hvor tykk er den?  (tre, leca, betong, teglstein, etc)
 • Hovedsikring og opplegg i sikringskapet

 

Etter befaringen, gjør vi en energiberegning og sender deg et tilbud skreddersydd ut i fra dine behov. 

Dersom du skal bygge nytt hus eller det er snakk om rehabilitering med nytt varmeanlegg, ønsker vi å få tilsendt plantegninger av de ulike etasjene hvor det skal installeres vannbåren varme.
 

Vi har også utformet noen spørsmål som det kan være lurt å ta en titt på, som en forberedelse i forkant av befaringen.  Noen av spørsmålene blir kanskje besvart i vår dialog i forkant og noen er kanskje ikke aktuelle hos dere.  Uansett er det fint om du kan ta en titt på dem, som en forberedelse til vi kommer.

 • Byggeår
 • Husets totale areal (bra)
 • Er huset etterisolert?
 • Areal oppvarmet av radiatorer
 • Areal oppvarmet av vannbåren gulvvarme
 • Har dere planer om å utvide arealet som varmes opp med vannbåren varme?  Evt hvor mange kvadratmeter?
 • Areal som varmes opp på ren strøm (ikke vannbåren) – F.eks elektriske varmekabler, panelovner, etc)
 • Dagens hoved-oppvarmingskilde for vannbåren varme (olje, elektrisk, varmepumpe, etc)
 • Antall personer som bor i huset
 • Har huset ventilasjon med varmegjenvinning
 • Totalt strømforbruk pr år for hele husholdningen (antall kw-timer)
 • Dagens løsning for varmt tappevann  (f.eks Vanlig varmtvannsbereder, Dobbelmantlet bereder, Bereder integrert i oljefyr)
 • Dersom oljefyr
  • Størrelse oljetank (ant liter)?
  • Utvendig eller innvendig oljetank?
  • Hvor mange liter olje er det igjen på tanken nå?
  • Hvor mange liter oljeforbruk pr år?
  • Går oljefyren også noe på strøm i perioder (el-kolber)?