Rens av varmesystemet

Ved oppføring av nybygg er vannbåren gulvvarme et selvfølgelig valg. Det samme gjelder for rehabiliterings-prosjekter hvor det skal legges nytt gulv.

Vannbåren gulvvarme er helt skjult, men gir en jevn og behagelig varme som du vil sette pris på.

Når du er varm på føttene, kan du senke lufttemperaturen uten at det føles kaldt. Sammen med et godt ventilasjonsanlegg, vil dette bidra til et mer behagelig inneklima.

Største problemet med radiatoranlegg er at det avleirer seg magnetitt i radiatorene. Denne magnetitten vil bli ligge som et isolerende lag inne i radiatorene og hindre varmen i å slippe ut.

Viktigheten med rens, som vi anbefaler alle, er at vann i lukket system inneholder oksygen, oksygen er med å skape korrosjon som leder til magnetitt, magnetitt sirkulerer rundt i systemet og bygger seg opp som kaks (forsteiner seg) i bunnen av radiatoren. Dette gjør at man får mindre varmeflate, slik at man må skru opp temp som igjen medfører dårligere virkningsgrad. Et annet problem er at magnetitten er med på å tette varmeveksleren på varmepumpen som medfører dårligere effekt og i verste fall at vp slutter å virke.


På lavtemp anlegg bygger det seg algevekst, som i det lange løp kan tette igjen varmesløyfen. Dette belegget bygger seg opp som et isolerende lag på innsiden av rørene og medfører dårligere varmeavgivelse og dermed dårligere virkningsgrad.
Når vi utfører en rens, setter vi inn en rensestasjon som står hos deg i tre til 7 dager. Den sirk rensevæsken i systemet i tillegg til å triltrekke seg all magnetyitt ved hjelp av 2 kraftige magnetstaver.

Vi bruker spesialutstyr og banker alle radiatorene for å få ut all slagg og magnetitt som sitter fast i radiatorene.
Når vi fyller på nytt vann, bruker vi purotap (demineraliseringspatron som fjerner alt av kalk og mineraler fra vannet) og protector for at det ikke skal bygge seg opp magnetitt, på lavtemp anlegg tilsettes i tillegg biocid for å hindre ny algevekst.

Ved balansering av radiatoranlegget er det nødvendig
Spare 17% energi, jevn varme i alle radiatorene,
Ved balansering, medfølger det Grundfors Alfa 3 sirkulasjonspumpe, som er spesialutviklet for balansering av radiatorsystemer. Video.

Vakumutskiller
Store hus hvor det kan være problemer med luft og trykk.
Fjerner alle gasser og sørger for at man ikke får korrosjon i anlegget.

Magnetitt ødelegger blant annet varmevekslere og sirkulasjonspumper. Selv små mengder magnetitt i et varmeanlegg kan føre til betydelig effektivitetstap og sløst energi.