Rens av varmeanlegget

Liten tekst her..

Ved overgang til varmepumpe, er det en god ide å rense varmeanlegget først. 

ECO VVS har rens som standard på alle varmepumpe-prosjekter.

 

Største problemet med radiatoranlegg er at det danner seg magnetitt i anlegget. 

  • Denne magnetitten vil sirkulere rundt i systemet,  bygge seg opp i bunnen av radiatorene og  avleire seg som et isolerende lag i hele systemet.
  • I tillegg til å redusere virkningsgraden på anlegget, vil magnetitt virke som et slipemiddel og over tid tære på både rør og radiatorer.
  • Magnetitt ødelegger også varmevekslere og sirkulasjonspumper.

Selv små mengder magnetitt i et varmeanlegg kan føre til betydelig effektivitetstap og sløst energi.

gulvvarme anlegg er algevekst det største problemet.

  • Algene danner et belegg og blir som et isolerende lag på innsiden av rørene.
  • Dette medfører dårligere varmeavgivelse og dermed også dårligere virkningsgrad.
  • Etter lang tid, og uten regelmessig rens, kan rørene få redusert sirkulasjon og i verste fall bli helt tette.

 

Når vi utfører en rens, setter vi inn en rensestasjon som står hos deg i tre til sju dager.  Den sirkulerer rensevæsken i systemet i tillegg til å triltrekke seg all magnetitt ved hjelp av 2 kraftige magnetstaver.

Vi bruker spesialutstyr og vibrerer alle radiatorene for å få ut slagg og magnetitt som sitter fast.

Når vi fyller på nytt vann, bruker vi purotap som fjerner alt av kalk og mineraler fra vannet, og protector for at det ikke skal bygge seg opp magnetitt.  På gulvvarme-anlegg tilsettes biocid for å hindre ny algevekst.

En grundig rens vil fjerne magnetitt og annen uønsket avleiring, slik at all varmen slipper ut i rommet og ikke blir med tilbake til varmepumpen.   Etter rens, setter vi inn et slam- og magnetittfilter, for å hindre at problemet oppstår på nytt. 

Vi bruker termografi-kamera for å kartlegge varmeanleggets evne til å leverer fra seg varme.  Det egner seg derfor godt for å konstatere effekten av en radiatorrens