Rens av gammelt varmeanlegg  (Radiatorrens, Rens av gulvvarmesløyfer)

Fjerning av oljetank og oljefyr

Balansering av radiatoranlegget

Hjelp til Enovastøtte